Monday, March 30, 2009

Kami telah menyokong Kempen Earth Hour


Oleh kerana CASA adalah sebuah kelab yang membabitkan pelajar Fakulti Teknologi Kreatif & Artisitk, kami telah menyokong dan menghebahkan kempen menangani pemanasan global ini. Walaupun kami hanya menyokong-bukan menganjurkan-ianya sudah cukup untuk meberi makna dan kesadaran selain untuk menunjukkan bahawa jawatankuasa CASA yang baru adalah akan lebih aktif.

1 comment: